fredag 25 februari 2011

Gorightly om Downard

Nu har jag läst ut "James Shelby Downard's Mystical War" av Adam Gorightly. På det hela taget var boken förvånansvärt tråkig. Den gav inte många nya insikter i Downards tänkande och inte heller fick man något grepp om Downard som person. Trots att boken bara är på 93 sidor känns en del av materialet som ren utfyllnad. Maury Terrys bok "The Ultimate Evil" om "Son of Sam"-morden (som i och för sig är läsvärd) får ett eget kapitel och ett annat ägnas huvudsakligen åt författarens tolkning av Stanley Kubricks film "Eyes Wide Shut".

Dock har boken några ljuspunkter. En av de saker jag tar med mig från läsningen är lite mer kunskap om kretsen kring Downard med Michael A. Hoffman II och William Grimstad i spetsen (till exempel att den senare verkligen existerat). En annan sak är Hoffmans betydelse för Downards texter. Till exempel Hoffmans beskrivning av hur den den första versionen av "King/Kill-33" kom till:
[Downard] subsequently shipped me about four large boxes of clippings, photocopies and notes and from these I crafted "King/Kill-33", which has had various titles over the years.
En tredje sak är att den bibliografi jag skissade på i ett tidigare inlägg verkar vara korrekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar