lördag 29 januari 2011

Svea hovrätt tror på magi

Igår kom domen i barnporrättegången mot en seriesamlare i Uppsala (läs mer här, här eller här). Svea hovrätt förklarar i sitt pressmeddelande domen med att

Skälet till att det straffbara området har utsträckts till att gälla även tecknade bilder är att sådana bilder anses kränkande för barn över huvud taget och inte bara för det barn som kan ha använts som modell.

Innehav av tecknade pornografiska bilder av barn är alltså olagligt eftersom "sådana bilder anses kränkande för barn över huvud taget". För att förtydliga, så tror Svea hovrätt att, till exempel, mina barn påverkas av att en för dem okänd person, utan deras vetskap innehar bilder som de aldrig har sett eller hört talats om. Går det att överhuvudtaget förstå hur en sådan påverkan är tänkt att fungera?

Det finns faktiskt en föreställningsvärld där man pratar om precis en sådan påverkan, nämligen inom magin. I sitt klassisk verk "Den gyllene grenen" definierar James G. Frazer sympatetisk magi som
att föremål påverka varandra på avstånd genom en hemlig sympati, så att en impuls överföres från det ena föremålet till det andra med hjälp av vad vi kunna föreställa oss som ett slags osynlig eter

Möjligen något ovanligt använder här Frazer (eller översättaren) "föremål" för att även beteckna människor. I detta fall pratar vi närmare bestämt om homeopatisk magi, magi som verkar enligt principen lika påverkar lika. Det vill säga eftersom det är barn på de pornografiska bilderna så påverkas alla barn av bilderna. Det är kanske onödigt att lägga till men redan 1925 när "Den gyllene grenen" skrevs så stod magin inte så högt i kurs. Frazer sammanfattar:
Magien är, för att uttrycka det kort, en felaktig uppfattning av naturlagarna likaväl som en bedräglig vägvisare när det gäller praktiskt handlande; den är en falsk vetenskap och en fåfäng konst.

Därför är det förvånande att idag se en svensk domstol (eller svenska lagstiftare) så tydligt åberopa magiska principer som stöd för sitt resonemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar