fredag 19 maj 2017

Allierade i Sverige under kriget

I olika sammanhang har det skrivits mycket om Sveriges och svenskars samarbete med Nazityskland under andra världskriget. Stockholms roll som tummelplats för militärer, agenter och motståndsmän har också skildrats. I boken "Operation Sepals - hemliga baser i Sverige 1944-1945" av Roger Albrigtsen är fokuset ett helt annat eftersom boken behandlar allierade baser på svensk mark i de allra nordligaste delarna av Sverige.

I slutet av kriget 1944 fick man från brittisk och amerikansk sida ett allt större behov av att kunna stödja den norska motståndsrörelsen med material och personal. Efter att ha kartlagt möjligheterna i Nordnorge, bland annat om man kunde föra in material sjövägen, beslutade man sig för att göra det via luftlandsättning av material i de svenska fjällen som sedan förs över gränsen. För detta ändamål behövdes permanenta, bemannade baser på svensk mark. Som kodnamn för baserna i Sverige valde man den botaniska termen Sepals medan den besläktade termen Perianths användes för att beteckna grupperna som opererade från baserna. Sepals-baserna var bemannade med personal från norska motståndsrörelsen, amerikanska OSS och brittiska SOE, och försågs med underhåll av svenska militären.

Denna allierade verksamhet i Sverige under brinnande krig skedde utan regeringens kunskap eller godkännande men dock med stöd på andra nivåer i den svenska militären och underrättelsetjänsten. En av de inblandade var senare överbefälhavaren Stig Synnergren och även Fahle Isberg från C-byrån förekommer i boken. Baserna användes inte bara för att ta emot material och smuggla in det i Norge utan tjänade även som en länk i kedjan för att smuggla personer in och ut ur Norge. I perioder tog man emot relativt stora mängder flyktingar. Personal från baserna utförde även raider och sabotage-uppdrag inne i Norge. I praktiken användes aldrig luftlandsättning av material utan förnödenheterna kom in via Bromma flygplats, därifrån på järnväg till norra Sverige för att till sist transporteras med häst eller ren till baserna från Abisko eller Kiruna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar