måndag 25 april 2016

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post


När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ett [ES] framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta ES står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar