tisdag 26 april 2016

Augmented inte virtual reality

Det verkar som om virtual reality (VR) står inför (ännu) ett genombrott i det allmänna medvetandet: Obama testar det på en mässa, TV4s Nyhetsmorgon är det första svenska TV-programmet som gör detsamma och IKEA släpper en app.  Alltså är det dags att flytta blicken till en mer avancerad teknik som faktiskt är användbar.

På mitt företag har vi arbetat med VR i många år. Vi offererar och säljer regelbundet HMDs med en rörelsesensor för att låta användare ”kliva in” i vår virtuella värld. Fördelarna mot den traditionella tekniken på vårt område, projektorer och en dom (en krökt projiceringsvägg),  är flera:

  • I princip 360 x 360 graders fri sikt
  • Det låga priset (vi använder flera projektorer som kostar hundratusentals kronor styck och domer som tar dagar att bygga)
  • Den lilla storleken (systemet blir, i princip, flyttbart)

Trots detta så överväger nackdelarna och HMDs har bara blivit ett komplement till den traditionella lösningen. Problemen är två. Det första är den dålig bildkvalité i existerande produkter, båda upplösning och, framförallt, field of view. Detta kommer säkert den tekniska utvecklingen att lösa.

Det andra problemet är att man i VR bara ser den digitala världen. Det är i princip omöjligt att samarbeta på ett effektivt sätt om man antingen inte ser sina kollegor eller bara ser en digital representation av dem.  Samma sak för utrustning man vill använda. Om man inte kan se den så blir möjligheterna begränsade till rena handgrepp.

Därför är augmented reality av mycket stort intresse. Möjligheten att se sin verkliga omgivning mot en digital fond är precis vad som behövs. Och på detta område kommer det nu verkliga produkter, till exempel Google backade Magic Leap. Microsoft lanserar HoloLens där företag som Volvooch SAAB medverkar som partners. Det är inom augmented reality det intressanta sker idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar