onsdag 7 augusti 2019

Ny rå och pervers svensk litteratur

Det är sällan man får tillfälle att tipsa om svensk litteratur som är så rå och pervers som K. Svenssons "Sinfonia"-trilogi. Över mer än 1000 sidor får man här följa vad som hände när sex familjer tegelbrännare övertalas att lämna Spanien för att bege sig till Florida, mötet med Almrot och "De Holländska Gudarna", maktkampen bland de perversa inom och utom The Wintermen, det militärstrategiska geniet John Duncan Stevenson, Las Normales, The Philosopher's Club, problemet med gåvor såsom det behandlas inom psykoanalysen och så vidare, och så vidare.      

Stora delar av Sinfonia utkom först som podd. Som sådan måste man säga att den bryter mot många av förväntningarna på inläst litteratur: det är inte action-orienterat och avsett för personer med dålig uppmärksamhet, utan tvärtom den sorts litteratur där en fotnot får tillåtelse att breda ut sig över tiotals sidor och där författaren utan tvekan refererar tillbaka till händelser flera hundra sidor tidigare. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar