onsdag 18 februari 2015

Muslimska resonemang om hädelse

I ett tidigare inlägg (De är inte Charlie) presenterade jag några kommentarer till attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Då hoppade jag över muslimska reaktioner, här följer istället några exempel på muslimska resonemang om hädelse. Observera att jag inte påstår att detta är ett typiskt eller vanligt sätt att resonera bland muslimer i Sverige. Tvärtom, det typiska och vanliga har ingen plats på denna blogg. När jag skriver om profeten Patrik är det inte för att det är typiskt eller vanligt för kristna i Sverige att tro på honom.
 
Här presenteras några av de frågor och svar angående teckningar av Muhammed och liknande som publicerats på hemsidan Maktabah Dâr-ul-Hadîth. Sidan presenterar sig själv på detta sätt:
Maktabah Dâr-ul-Hadîth är både bokaffär, hemsida och studiecirkel och är helt befriad från sektväsen och främmande ideologier. Istället är den fullständigt grundad på Qur’ânen och Sunnah.
Om innehållet sägs detta:
Hemsidan är avsedd att främst fungera som de lärdas språkrör. Artiklar till hemsidan översätts kontinuerligt från arabiska böcker, kassettband och muntliga intervjuer med lärda. Dessa publiceras sedan i ocensurerat format på hemsidan.
Vi börjar från början: menar de lärda som medverkar på sidan att man får rita karikatyrer av Allah?
Fråga: Vad anser ni om personen som ritar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som en karikatyr och lägger upp bilden i en tidskrift eller en tidning?
Svar: Det är en klar villfarelse. Allâh är för väldig och för ädel för att ritas som något. Ingen liknar Honom och Han är den Hörande och den Seende. Hur mycket man än föreställer sig, klarar man aldrig av att föreställa sig Allâh (´azza wa djall).

Om vi vet att tecknaren avser att nedvärdera Allâh (´azza wa djall), är han en otrogen avfälling. Han måste krävas på ånger. Antingen ångrar han sig eller också avrättas han. Vissa lärda sade till och med att man inte behöver kräva honom på ånger. Det är upp till den religiöse domaren. Om han anser det vara bättre att han krävs på ånger, gör han det. Annars avrättar han honom direkt.
Det råder inga tvivel om att den som ritar Allâh som en karikatyr utav gäck är en avfälling som måste avrättas direkt. Han behöver inte krävas på ånger då han är en av de vidrigaste skapelserna.
Svaret är entydigt nej, man får inte rita karikatyrer av Allah. Straffet är döden, möjligen med en chans att få ångra sig innan. Men vad ska då en god muslim göra om Allah eller profeten förtalas? En möjlighet är att lämna landet:
Fråga: Hur råder ni en muslim som bor i Europa och hör hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förtalas?
Svar: Hur lever han i Europa? Han skall inte leva i ett land i vilket han hör hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förtalas. Han får flytta till ett annat land i vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte förtalas.
Om man inte kan lämna landet så är jihad ett alternativ:
Fråga: Hur skall vi fördöma och avvisa den som misshandlar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Muntligt eller praktiskt? Vad är domen för att försvara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?
Svar: Praktiskt försvar är i form av Djihâd som i sig har regler och villkor. Det är inget försvar du skall göra på egen hand. Det har sina villkor. Om en muslimsk armé mobiliseras under en islamisk ledning sluter du dig till den. Individer skall alltså inte agera självmant. Det medför nackdelar, kaos och blodgjutning. Därtill bidrar det inte med något annat än skada och ondska.

Vad muntligt försvar beträffar, så skall du försvara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om du förmår att tala väl med bevis. Det är din skyldighet.
Men om man inte kan lämna landet och det inte finns någon jihad att ansluta sig till, är det då fritt fram att mörda avfällingen?
Fråga: En student framförde från er att ni sade under gårdagens lektion att den som förtalar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall dödas ehuru han ångrar sig och att han inte kan ångra sig…
Svar: Det är makthavaren som dödar honom. Det är inte du som skall döda honom. Det är makthavaren som skall döda honom. Det är han som dödar honom efter en dom från en Sharî´ah-baserad domstol. Det är ingen kaotisk fråga. Jag sade inte så. Jag sade inte att alla kan döda honom. Ljuger de om mig när jag är närvarande? Fri är Allâh från brister!
Man får alltså inte hämnas på egen hand, ordning och reda, dom i domstol och avrättning genom makthavare. Makthavare i Frankrike torde president Hollande vara. Kanske man kan be president Hollande om lov att få döda avfällingen?
Är det enda alternativet för den som bor i Frankrike att be Hollande om lov att få döda personen som förtalar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?
Personen som lever i ett islamiskt land och förtalar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får inte avrättas förrän fallet har tagits med makthavaren.

Om du befinner dig i ett otroget land så skall du inte göra något. Istället skall du snabbt se till att utvandra från det landet. Lev inte med dem om du kan lämna landet. Den otron som de praktiserar är allvarligare. Du måste uppfylla villkoren och avtalen. Inget riskfyllt beslut skall således tagas.

Därför skall du varken be Hollande eller någon annan om tillstånd. Flytta eller ligg lågt. Orsaka inte förstörelse för muslimerna i det landet.
Slutsatsen är tydlig. Även om karikatyrtecknare förtjänar att dö så är det viktigt hur det går till. Inga oauktoriserade, kaotiska attacker. Således ett avståndstagande från attackerna i Paris och Köpenhamn, även om man kanske kunde önskat sig en annan motivering.

1 kommentar:

  1. Uppmaningen till rättrogna muslimer att lämna otrognas länder springer man på rätt ofta i salafistsammanhang. Det motsäger ju faktiskt konspirationsteorin om att muslimerna planerar att översvämma västländerna och erövra dem demografiskt.

    SvaraRadera