torsdag 1 november 2012

The Fuck Browser

Någonting som många verkar missförstå angående hur internet fungerar är de roller som mottagare respektive sändare har. Att en hemsida är ett skyltfönster där köpmmanen placerar ut sina varor för att betraktas av kunden genom ett glasfönster, förefaller vara en populär bild. Men det är inte en bra analogi: det finns inget glasfönster, sändaren kontrollerar inte det material den sänder. Istället är det så att när mottagaren betraktar en hemsida i sin webbläsare så har webbläsare skickat en begäran om data till sändaren och sändaren har svarat med att skicka data. Efter detta utbyte är sändarens del i transaktionen avslutad. Materialet från sändaren visas nu av webbläsaren för mottagaren utan någon påverkan från sändaren. Det data som sändaren skickar är inte heller en statisk klump, det är inte en tryckt broschyr med färgbilder av skyltfönstret. Istället skickar sändaren en ask med pusselbitar tillsammans med en instruktion för hur de ska sättas samman. Detta är poängen: sändaren har ingen kontroll över hur mottagaren verkligen sätter ihop bitarna. Webbläsaren tolkar instruktionen som den vill, kan ignorera vissa instruktioner och lägga till andra som den tycker passar, och detta gör webbläsare också, ofta.

Slutsatsen av detta resonemang är alltså: människor som konstruerar webbsidor har ingen kontroll över hur dessa webbsidor ser ut på andras människors datorer. Omvänt: den som tittar på andras webbsidor i en webbläsare har kontroll över hur dessa sidor ser ut. Du kan välja att presentera all text i en viss font som du tycker är behaglig, du kan sätta gränser för hur stor eller liten text som skall synas i webbläsaren, du kan blockera vissa typer av media i webbsidor (bilder, flash, java-script, ljud). Detta resonemang gäller också för epost. Sändare av epost har ingen kontroll över hur ett meddelande ser ut hos mottagaren.  Om denna insikt spred sig till fler människor skulle förhoppningsvis inte så många behöva ägna tid åt att justera material baserat på hur det råkar se ut på någons dator.

Som ett sätt att lyfta fram detta grundläggande funktionssätt hos internet föreslår jag utvecklingen av en "fuck browser" (eller kanske hellre en "fuck browser plugin"). Denna webbläsare presenterar alla webbsidor på normalt sätt med tillägget att den skriver ordet "Fuck" i stor stil högst upp på varje sida. Därefter kan man använda screen-shots eller demonstrationer på plats för att klaga hos diverse politiska partier, kyrkor och organisationer att de förolämpar besökare på deras webbplats.             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar