onsdag 22 juni 2011

"Million Dollar Gold Certificate"

En återkommande detalj i James Shelby Downards berättelser om sitt liv är att han vid en tidpunkt innehade ett "Million Dollar Gold Certificate" som han senare överlämnade till någon president. Utan några speciella efterforskningar har jag avfärdat detta som en av de mer orealistiska punkterna i hans historia men blev påmind om det när jag såg följande artikel på Wikipedia: Chiasso financial smuggling case. Där pratas det till och med om "billion dollar bonds" som något som existerar. En snabb googling verkar också ge vid handen att detta faktiskt är något verkligt. Nyttan är dock fortfarande mycket oklar för mig: en papperslapp värd en million eller miljard dollar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar