torsdag 12 maj 2011

"Kungens hemliga skuggregering"

Det känns som om det inte är så ofta som nya spännande svenska konspirationsteorier presenteras. Kring de stora inrikeshändelserna i vår nutid (Palmemordet, Estoniakatastrofen, Anna Lindhmordet, ...) finns ett fortsatt stort intresse men annars verkar vi mest ha smulor från det rika konspirationsbordet i det stora landet i väster. Få verkar vara intresserade av att förankra något i den svenska verkligheten. Ett undantag är White TV som kompletterar den internationellt gångbara teorin om tankekontroll och hjärnimplantat med en mängd svenska vittnesmål (flera från personer som jag aldrig har hört talats om innan). Ett annat exempel hämtar jag från EAP där den svenska versionen av en artikel som ursprungligen verkar hetat "Klimatbluffen: Brittiska imperiets försök till globalt folkmord" (de har onekligen känsla för rubriksättning) för fram en ny teori om kungens dolda agerande i Sverige:

WWF:s 30-klubb: Kungens hemliga skuggregering

Kung Carl XVI Gustaf har i Sverige ställt sig i spetsen för det brittiska imperiets och det nuvarande brittiska kungahusets lögnaktiga och människofientliga klimatkampanj.

På sitt slott Ulriksdal har kungen inrättat en närmast okänd ledningsgrupp, Världsnaturfonden WWF:s 30-klubb, som i många politiska frågor fungerar som en kunglig skuggregering bestående av statliga myndigheter, mäktiga folkrörelser och politiska lobbyorganisationer.

Carl XVI Gustaf har stött WWF sedan tiden för dess bildande i Sverige 1971, först som hedersordförande. 1988 klev han in som aktiv ordförande för denna politiska lobbyorganisation, en organisation som är ansvarig för spridandet av den absurda lögnen att Himalayas glaciärer skulle vara bortsmälta år 2035.

Sedan 1983 har kungen personligen låtit WWF inrätta sig i det kungliga slottet Ulriksdal norr om Stockholm. På detta relativt undanskymda ställe träffas WWF:s förtroenderåd, den s.k. 30-klubben, under kungens ledning. Det är den som, helt odemokratiskt i förhållande till WWF:s alla övriga medlemmar, utser WWF:s styrelse.

30-klubben skall bestå av max 30 privatpersoner, som utväljs bland Sveriges rikaste familjer och Bernadottetrogna adelsfamiljer tillsammans med några ledande svenska miljöaktivister. Dessutom tillkommer ungefär lika många representanter för en hel rad miljöorganisationer, mäktiga folkrörelser och statliga myndigheter. Enligt kunga­husets kalender, en av de få svenska publikationer som överhuvudtaget nämner 30-klubben, deltar kungen aktivt i och leder, som ordförande, 30-klubbens möten flera gånger per år.


Läs mer om suspekta organisationer som Svenska Jägarförbundet ("fler män med vapen under sig än ett fullt mobiliserat svenskt försvar"), Röda Korset ("egna sjukhus i Stockholm och på Gotland") och Svenska Turistföreningen ("tidigare försett den hemliga Nato-ledda organisationen Gladio med gömställen)" i originalartikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar