torsdag 16 december 2010

Knappt 200 kontra 1409

I SÄPOs kartläggning av våldsbejakande islamistisk extremism bedöms knappt 200 personer tillhöra dessa grupper i Sverige. I SÄPOs kartläggning av våldsam politisk extremism från 2009 bedöms 1409 personer tillhöra höger- eller vänsterextrema våldsamma rörelser i Sverige. Det verkar alltså inte orimligt att betrakta våldsam politiks extremism som ett minst lika stort problem som våldsbejakande islamistisk extremism. Man kan kanske mena att 200 som en andel av muslimerna i Sverige är hög, men frågan är då hur stora grupper av vänster respektive högeranhängare som de politiska extremisterna ska räknas som andel av?

I dag verkar det finnas en skillnad i måltavlorna mellan de politiska och islamistiska extremisterna. Även om de flesta islamistiska extremister har sin verksamhet inriktad på utlandet så är uppenbarligen vissa av dem intresserade av att skada så många oskyldiga som möjligt i Sverige. Detta är dock inte ett konstant faktum: när italienska högerextremister sprängde Bolognas centralstation 1980 var syftet att döda så många civila som möjligt (85 dog). Bland vänsterterrorister på 70-talet fanns föreställningen att civila dödsoffer var acceptabla i kampen för en ny värld. Inget hindrar att extremister på någon av sidorna även i framtiden kommer fram till att deras sak gynnas av oskyldigas död.

Efter att ha besökt SÄPOs hemsida kan man också konstatera att denna organisation verkar ha accepterat definitionen att terrorism är något som utförs muslimer. Rapporten om våldsbejakande islamistisk extremism återfinns under rubriken "Terrorism" tillsammans med notiser om Somalia och al-Qaida. Rapporten om våldsam politisk extremism återfinns, efter visst letande, under rubriken "Författningsskydd".

Läs mer på SVT eller DN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar