torsdag 16 augusti 2018

Jättarna i Sverige och i Bibeln - myt eller sanning?

I Bibeln förekommer det flera berättelser om jättar i olika sammanhang. Och om Bibeln är bokstavligt sann så betyder det att jättar har funnits på riktigt. Det finns ju också gott om tecken på jättars existens utanför Bibeln: gamla vetenskapliga rapporter, legender, jättelika konstruktioner, statyer och så vidare. Det är detta boken "Jättarna i Sverige och i Bibeln - Myt eller sanning?" handlar om. Författarna Kjell Henricsson och Oscar Nilsson driver också Youtube-kanalen "Vittnesbörd Tv" och bloggen vittnesbord.se som utforskat både detta ämne och många andra bibliska teman och deras relevans i modern tid.
Jättarna i Sverige och i Bibeln

För Henricsson och Nilsson är dock jättar inte bara ett exempel på vad Bibeln lär ut, och jättar är inte heller bara ovanligt stora människor. Jättar är avkomman när de fallna änglarna innan syndafloden tog sig mänskliga kvinnor till hustrur. Jättar är resultatet av experiment med genmodifikation och DNA-blandning som syftar till att skapa en arme för Satan som ska strida vid Harmagedon. Därför är det inte förvånande, menar författarna, att den moderna vetenskapen, inspirerad av Djävulen som den är, visar så stort intresse för att flytta gener mellan arter. Detta är bara en fortsättning på de fallna änglarnas arbete. Detta betyder dock inte att alla som arbetar med vetenskap är medvetna satanister, precis som att inte alla som sminkar sig är medvetna om att även smink introducerades av samma fallna änglar, eller att inte alla som äter blodpudding avsiktligt trotsar Guds bud.
Byggandet av Ales stenar

Förutom Bibeln själv förlitar sig Henricsson och Nilsson mycket på den apokryfiska Enoks bok. Författarnas tolkning av dessa källor beskriver en kapprustning mellan Ormens folk, Antikrists styrkor, det vill säga jättarna, och människorna, de troende, som ger en fördjupad förståelse till flera Bibelpassager. Syndafloden var ett försök att utplåna spåren av de jättar som skapats av de fallna änglarna men inte det enda. Varför är den förskrivna sexualmoralen i Gamla Testamentet så strikt samtidigt som människor uppmanas vara fruktsamma och föröka sig? Varför lättas det på reglerna i Nya Testamentet? Anledningen är att reglerna syftar till att skydda det rena mänskliga blodet från inblandning av "förorenat" jätte-DNA. I nytestamentlig tid hade mängden jätteavkomma minskat så mycket att de strikta reglerna inte längre behövs, till exempel förbudet för judar att gifta sig med icke-judar.
En rauk på Gotland, eller en förstenad jätte?

Ett annat exempel är de folkmord som Gud beordrar Israeliterna att utföra efter uttåget ur Egypten. Detta är inte bara för att skapa levnadsutrymme för dem i det Heliga landet utan också för att utrota de folk som även efter syndafloden har stor inblandning av jätte-DNA. Även i vår tid finns det storväxta människor. Många av dessa är dock inte jättar i Henricsson och Nilssons mening. De tar till exempel upp "Jätten Edman" från Burs på Gotland. Eftersom det inte rapporteras om honom att han var speciellt argsint eller människofientlig, och inte heller om några övernaturliga krafter så var han troligen bara en mycket lång människa (över 2.40 m) och inte en jätte.
Jätten Edman

Inför den förestående kampen vid Harmagedon sker dock inte bara en kamp om blodet utan även om  anden. De ogudliga krafterna visar sig idag öppet och hedniska grupper offrar vid gamla kultplatser. I boken pekas både Nordiska Asasamfundet och Samfundet Nordisk Sed ut för att dessa hållit offentliga blot. Det finns även grupper som arbetar med allmänhetens syn på jättar. Författarna pekar på flera tecken att man inom Hollywood försöker att skapa en ny syn på jättar, till exempel genom att på ett förvirrande sätt framställa det som att det kan finnas både goda och onda jättar i filmer som "Stora Vänliga Jätten". Man kan även undra över att många forntida kultplatser idag är välbesökta av spelare av spelet Pokemon Go. Precis som i "Vittnesbörd Tv" imponerar författarnas egna resor och bildmaterialet från dessa. I stort sett varje avsnitt i boken illustreras av egna foton från platser i Sverige och Mellan Östern.
En gammal kultplats fortfarande i bruk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar