tisdag 29 november 2016

Mikael Hagenbo, officer och granskande bloggare

Intervju med Mikael Hagenbo, officer och lärare vid Försvarshögskolan och samtidigt, på sin fritid,  regimkritisk bloggare aktiv i Folkets demonstration. Ett inlägg i serien Svenska bloggare.

F: Berätta lite om dig själv.

Jag är 55 år gammal och till yrket officer. Som officer svor jag en gång soldateden att försvara vårt land och vår demokrati.

F: I din blogg har du varit tydlig med att du inte ser Ryssland som ett hot mot Sverige. Utifrån sett verkar detta inte vara en vanlig åsikt inom Försvarsmakten, snarare tvärtom. Är det så, och vad tror du att det i så fall kan bero på?
Det är inte Ryssland som försöker provocera fram det tredje världskriget. Det är Khazarmaffian/Iluminati som kapat den amerikanska konstitutionen och som äger världen genom banksystemet baserat på Federal Reserve System som hotar oss (Om konspirationsteorier).
Detta är inte en rådande åsikt inom FM och det beror på att det är en kallakrigetreflex och att regeringen enligt min uppfattning inte förstår geopolitiska rörelser. Och myndigheter har ju som enda uppgift att genomföra regeringens politik. Det är politiken som det är fel på inte FM enligt min uppfattning.

F: Vilken var din inställning till kalla kriget? Har du alltid gjort en egen analys, eller har du haft ett geopolitiskt uppvaknande?

Kallla kriget handlade också om geopolitik vilket jag inte förstod då. Jag har haft ett enskilt geopolitiskt uppvaknande.

F: Hur ser du idag på kalla kriget? Var det en uppgörelse mellan två supermakter styrda av olika ideologier, eller något annat?
Kalla kriget var som alla andra krig designat för att föda den angloamerikanska vapenindustrin med gigantiska inkomster. Krig, kalla eller heta, skapas av globalisterna för att få inkomster till globalisternas motor. Vapenindustrin. Detta var hela syftet med kapprustningen som skedde under kalla kriget. Skrev om detta i ett blogginlägg:
Den angloamerikanska vapenindustrin och den amerikanska administrationen är orsaken till förstörelsen i Mellanöstern. Det är det permanenta krigstillståndet som förstör Mellanöstern, inte islamism (Om hur den angloamerikanska vapenindustrin kontrollerar USA och världen). 
F: När du säger att "krig skapas av globalisterna för att få inkomster" menar du då att, till exempel, Sovjetunionen under kalla kriget styrdes av samma krafter som USA och att det faktiskt inte var en konflikt, eller menar du att det faktiskt fanns en motsättning mellan öst och väst men att USA bedrev det kalla kriget inte för att besegra Sovjet utan bara för att tjäna pengar?

Ja det menar jag. Allt handlar om geopolik och det går bak till 1913 och 1917

F: Att krig skapats av globalister, gäller det alla krig?

Ja, det var att föda de 13 familjerna som startat alla krig sedan 1913. De sista som var emot Federal Reserve System mördades med tusentals andra när Titanic sänktes 1912.

F: Fanns det en ond och en god sida under andra världskriget?

Nej alla var offer. Civila var offer. Har skrivit om detta här:
Kriget mot Nazityskland har vi alla en bild utav från globalisternas kontrollerade västmedia och Hollywood. Hitler var som sagt en psykopat som handplockades av arkitekterna bakom NWO och sällan eller aldrig har Tyska folkets lidande skildrats ur deras perspektiv och hur cynisk planen egentligen var har vi aldrig förstått (Om ett land som tillhör oss).
WK2 historia som den har berättats oss är falsk. Historien skrivs av segrarna. I detta fall de angloamerikanska bankoligarkerna.

F: När du säger att historien om WK2 som den har berättats för oss är falsk, innebär det också att den nuvarande synen på nationalsocialismen är falsk? Förtjänar Hitler ett annat eftermäle?

Det har jag för lite kunskap om för att kunna svara på. Jag har dock sett filmen Hellstorm och den bevisar att historien skrivs av segrarna."They weren't just part of the violence that took place in the last weeks and days of the war, but continued for years." Detta är alltså vad de lärt ut var en "befrielse" av Tyskland, massvåldtäkter utav tyska kvinnor som tilläts fortgå år in och år ut. Ha det i åtanke nu när det så kallade rättsväsendet vrids till svenska kvinnors tillika våldtäktsoffrens nackdel. Det som sker idag är ingen slump gott folk, även om det finns de som vill få er att tro annat. Med en bättre förståelse utav vår historia kommer vi bättre förståelse vår samtid (Allies raped almost 1m Germans: academic)

F: Under hur lång tid har globalisterna haft denna dominans? Vissa talar om en konspiration under 6000 år, är du beredd att instämma i det?

Sedan 1913 genom etablerandet av den privatägda fedleral Reserve. Kennedy mördades för han ville återta makten att skapa pengar till folket.

Del två av intervjun med mera om Khazarmaffian.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar