fredag 7 oktober 2016

De dumma sionisterna

I ett tidigare inlägg om det sociala nätverket Facebook skrev jag så här om de sionister jag stött på:
Mer oväntat är att de dummaste människor jag hittat på Facebook finns i pro-israeliska grupper.
Eftersom jag inte vill vara en sådan som drar förhastade åsikter om en grupp av människor baserat på första intrycket, beslöt jag mig för att genomföra ett ytterligare test av Israel-vännernas intelligens. Tillfället yppade sig när jag på radio hörde en nekrolog över den döde judiske skådespelaren Gene Wilder. Krönikören förvånade med en, för sammanhanget, negativ ton med omdömen som "[h]an var alltid lite fel". I mitt stilla sinne undrade jag om inte detta skulle kunna uppfattas som anstruket av antisemitism i vissa kretsar. För att testa bärigheten i min tanke komponerade jag en egen text på detta tema ("Antisemitism efter Gene Wilders död") och spred den i den virtuella världen.

Till kontrollgrupp utsåg jag Sweddit, ett forum där jag är aktiv och som kännetecknas av en mycket hög grad av återkoppling från användarna. Min post om Gene Wilders eftermäle mottogs inte väl:


Av de avgivna rösterna var alltså 22 procent positiva och 78 procent negativa. Kommentarerna var inte heller nådiga:


Att de uttalanden jag hittat i själva verket gällde de roller Gene Wilder spelat är naturligtvis korrekt.

Jag tror att frågan nedan sammanfattar Sweddits reaktion på texten:


I de pro-Israeliska grupperna på Facebook som beskrivs ovan blev reaktionerna helt annorlunda.


Trettio "Likes" av några olika sorter och några uppmuntrande kommentarer. Överhuvudtaget postades ingen negativ kommentar till texten i någon av grupperna. Att det var just Sveriges Radio som särskilt pekades ut förvånade ingen och att Emma Engström gjort fel instämdes det i.


På det hela taget anser jag att detta experiment stärkte min tes: de dummaste människorna på Facebook finns i de pro-israeliska grupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar