fredag 17 juni 2016

Epost som arbetsverktyg

Igår hörde jag på radio en diskussion om man bör eller förväntas läsa epost när man inte är på jobbet (föranlett av denna debattartikel). Jag läser nästan aldrig epost hemma. Anledningen är inte bara att jag värnar min fritid utan också att i stort sett ingenting viktig för mitt arbete förmedlas via epost. Eftersom vi de senaste dagarna har haft stora problem på jobbet med vår nätverk efter ett omfattande strömavbrott, har jag haft anledning att fundera på vilka verktyg jag behöver för mitt arbete. Epost kommer inte högt upp på listan. Mest saknad är naturligtvis Subversion, för att kunna få tillgång till koden. Där jag sitter just nu, så är min virtuella utvecklingsmaskin lika oumbärlig. Dessa dagar skulle jag huvudsakligen arbetat i Jira med att organisera arbetsuppgifter, vilket alltså inte heller går. Våra kravhanteringsverktyg, som dessutom bara är åtkomliga från virtuella maskiner, är också nere.

När jag vill ha kontakt med arbetskamrater så återfinns epost långt ner på listan över verktyg. I första hand pratar jag med dem. Om de inte är fysiskt närvarande använder vi Skype/Lync. För kunskapsdelning och förmedling asynkront används något samarbetsverktyg, i vårt fall OneNote och Wikis. Epost används nästan bara av mina chefer ovanför produktionsteamet eller för att utannonsera insamlingar till diverse personers pensionsavgångar.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar