onsdag 14 oktober 2015

Islamofobisk motion från V

Även inom Vänsterpartiet är vissa tydligen känsliga för de bruna vindar som blåser i landet och vill gärna dra nytta av dem. Dock kan man inte vara lika öppet fascistiska som de andra riksdagspartierna (Motion: Förbud mot böneutrop, Motion: Fredsprocessen i Mellanöstern) utan man väljer att linda in sina fördomar i en påstådd omsorg om Hbtq-personer. Detta visas av en motionen lagd av Christina Höj Larsen, med flera, med titeln Hbtq-frågor i asylprocessen. Efter några till intet förpliktigande fraser om Hbtq-personers rätt till skydd i Sverige så kommer slutklämmen:
Det finns ett behov av att inrätta särskilda boenden för asylsökande hbtq-personer. Det är inte ovanligt att konflikter som pågår i hemlandet kan följa med till Sverige och in i boendesituationen här. Homo- och transfobi är ett exempel på sådant som också kan förekomma i boendet.
Här slår alltså dessa V-politiker fast att homo- och transfobi förekommer på flyktingboenden och att det beror på flyktingarnas hemländer. Men vilka är dessa hemländer, varifrån kommer en överväldigande majoritet av flyktingarna? Jo, från muslimska länder. För oss antirasister torde det vara välbekant att raljerande över "flyktingar gör så" eller "flyktingar tycker så" i själva verket är islamofobi. Om Jimmy Åkesson står på ett torg och ropar i megafon att "alla muslimer hatar bögar" fördöms hen för islamofobi, samma sak bör gälla V-riksdagspersoner och deras motioner.

För övrigt kan man notera att det inte är första gången Christina Höj Larsen uttryckt tveksamma åsikter om Islam. I en debattartikel i Aftonbladet från i somras (Patriarkatet finns och ska bekämpas överallt) för hen fram uppfattningen om förorten att det är "självklart att hederskulturen finns och förtrycker kvinnor och hbtq-personer".

Snus är snus och strunt är strunt, om  än i vänsterpartistiska motioner.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar