onsdag 1 oktober 2014

Historien om lilla ö

På mitt arbete har vi två nätverk. Ett allmänt för hela företaget och ett separat för min arbetsgrupp. Dessa är helt skilda, två domäner, där jag har två olika användar-id. Vi har internet i båda. Eftersom min käre arbetsgivare bekymrar sig för sina anställdas säkerhet har hen nu trappat upp projekt "Säker surf". Denna upptrappning innebär, bland annat, att om man nu besöker Google möts man av en varningsruta som förklarar att man besöker "internet" och att det kan vara farligt. För att försäkra sig om att ingen råkar illa ut har den käre arbetsgivare också beslutat att registrera all aktivitet på internet på alla olika nätverk. Dock stötte arbetet på problem: registreringen sker efter användar-id på det allmänna nätet så övervakningen av vårt särnät fungerade inte. Lösningen blev att tvinga oss att också logga in med vårt allmänna användare-id på särnätet. Detta fungerade bra för alla utom mig. Den tekniska lösning arbetsgivaren valt klarade nämligen bara användarnamn/lösenord  (borde säga lösenmening) som enbart innehåller ASCII-tecken. Alltså, i detta nådens år 2014 tvingades jag byta lösenord på jobbet för att kunna använda internet eftersom mitt lösenord innehöll "ö". WTF?! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar