måndag 29 september 2014

Vårt Scratch-projekt

Nio månader efter första inlägget om mitt och min dotters programmeringsprojekt (Att lära barn programmera) i Scratch är det nu dags för en offentlig alpha-version. Målet är alltså att återskapa ett klassiskt "Space Invaders"-spel. Största problemet var att få kollisionerna mellan projektil (a.k.a tennisboll) och monster att fungera. Det mest naturliga borde vara att låta monstret ansvara för dessa men det fungerade inte, monstret har för dålig uppfattning om var tennisbollen befinner sig. Istället fick tennisbollen ta ansvar för detta och skicka ett meddelande till monstret när kollision inträffade.
Nästa problem uppstod hos monstret. Det visade sig att alla monster-kloner tog emot "Du är träffad"-meddelandet. Så om man reagerade på detta genom att radera sig själv, så försvann alla monster om man träffade ett. Lösningen blev att skicka koordinaterna för kollisionen (som de globala variabler BollensPositionX, BollensPositionY) och låta monstret bestämma om hen är tillräckligt nära för att påverkas av bollträffen.
Nästa steg i utvecklingen blir att klona tennisbollar istället för att återanvända samma boll hela tiden. Sen får man väl titta på stegrad svårighetsgrad allt eftersom poängen ökar med mera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar