onsdag 30 juli 2014

Vad är ett slöjförbud?

Möjligheten att förbjuda muslimska slöjor är något som diskuteras i många länder. Nyligen fick beslutet i Europadomstolen att inte underkänna Frankrikes lag på området viss uppmärksamhet (UNT, SR). Ett referat av beslutet finns här (jag kan dock inte gå i god för att det är korrekt). Som jag uppmärksammade redan i samband med att lagen infördes i Frankrike, så är det mycket svårt att från svensk rapportering förstå vad lagen egentligen säger. En slöjlag skulle kunna innebära något av dessa tre saker:
  1. (1) Klädesplagget slöja som täcker ansiktet är förbjudet att använda för alla. I så fall skulle man alltså kunna kringgå lagen genom att täcka sitt ansikte med något annat än ett tygstycke, till exempel en heltäckande maskeradmask, en hjälm av den typ som används av ishockeymålvakter eller kanske en ansiktsmålning.
  2. (2) Det är förbjudet att täcka sitt ansikte om man gör det av religiösa skäl. I så är det alltså OK för män och kristna att använda burka men ej för vissa muslimska kvinnor.
  3. (3) Det är förbjudet för alla personer att täcka sitt ansikte offentligt.
Om det är fall 1 som gäller så borde lagen inte ha någon speciell inskränkande effekt på möjligheten att utöva sin religion för de berörda kvinnorna. I fall 2 blir det naturligtvis en grannlaga uppgift att bevisa det religiösa uppsåtet vid varje förmodad överträdelse. Om det är fall 3 som är aktuellt så är den franska lagen betydligt mer inskränkande än vad som rapporterats. Jämför bara med den svenska diskussionen kring ett maskeringsförbud vid demonstrationer, som alltså bara blir ett specialfall av den franska lagen.

Vad som gäller i Frankrike (eller för den del i något av de andra länder som infört eller diskuterat motsvarande lagar) har jag inte klarat av att avgöra. Enligt referatet av beslutet verkar Europadomstolen själv vara förvirrad. Å ena sidan sägs
Förbudet, som gör det straffbart att bära kläder som döljer ansiktet på offentliga platser
vilket pekar på tolkning 3 ovan, men det sägs också
En lag som hindrar en person från att bär vissa religiöst motiverade klädesplagg
vilket skulle kunna innebära tolkning 2. Om någon sitter på mer information om vad som gäller i Frankrike så mottages den tacksamt.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar