onsdag 30 januari 2013

Det finns biologiska skillnader mellan könen. Dessa ska bekämpas!

I debatten kring könsroller brukar man mest prata om huruvida de könsroller som finns i dag är biologiska eller sociala. Om man anser att de är biologiska brukar man också argumentera för att de ska bejakas ("låt pojkar vara pojkar"). Henrik Arnstad ger flera fina exempel i det utdrag ur boken ”Älskade fascism” som publicerades i DN.

Debattören Alf B Svensson för i Aftonbladet fram en annorlunda idé: det finns biologiska skillnader mellan könen. Vi ska behandla pojkar och flickor olika för att bekämpa dessa skillnader. Man undrar nästan om Svensson själv förstår vad han säger. Först raljerar han
Förskollärarna ska agera könspoliser, slänga ut dockvrån och avstyra alla typiska kill- och tjejlekar.
för att sedan säga
Ska de utvecklas optimalt och inte hämmas av biologiska skillnader och stereotypa könsroller ska vi i stället behandla dem olika. Men inte på det traditionella sättet där pojkar att vara tuffa och coola och flickor söta, tysta och snälla.
Sammanfattat: Ha kvar dockvrån men tvinga pojkarna att leka i den. Gärna typiska kill-lekar men bara för tjejer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar