måndag 29 augusti 2011

Breivik inte kristen terrorist

Efter Anders Behring Breiviks terrordåd har vi fått en diskussion om lämpligheten av att kalla Breivik för en "kristen terrorist" (till exempel här i Dagen). Med risk för att hamna i säng med obekväma åsiktskamrater (till exempel Apg29) menar jag att om man läser det som Breivik skriver i "2083" så finns det få belägg för att Breivik skulle haft några religiösa motiv för sitt dåd. Min slutsats blir istället att Breivik använder orden "kristen" eller "europeiskt kristen" som kodord för att slippa använda något annat etniskt eller rasligt begrepp. Det vill säga, Breivik säger "kristen" för att slippa säga "etnisk europé" eller "vit" trots att det är det han menar.

För att argumentera för detta kan man börja med att titta på hur Breivik karakteriserar sin religion. Så här skriver han i sitt korta CV i "2083":
Religious: I went from moderately to agnostic to moderately religious.

Knappast ett uttryckssätt som en övertygad frälst skulle välja. En religiös fanatiker brukar sällan beteckna sin tro som "lagom".

Men mitt huvudsakliga argument för tesen att Breivik inte är en "kristen terrorist" är hans användning av uttrycket "kristen ateist". Denna grupp av människor är mycket viktiga för honom. Till exempel så beskrivs tre av nio av deltagarna vid (åter-)grundandet av Tempelherreordern som "Christian atheist".

I beskrivningen av vilka krav som ställs på den som vill kalla sig en "Justiciar Knight" skriver Breivik:
As such, any European Christian conservative can act as a Justiciar Knight. This includes Christian agnostics and Christian atheists. Although the PCCTS, Knights Templar is a pan-European indigenous rights movement we give all Europeans, regardless of skin colour, the opportunity to become a Justiciar Knight as long as the individual is either a Christian, Christian agnostic or a Christian atheist.

Breivik ger aldrig någon definition av vad en kristen ateist är, eller hur man till exempel skiljer en kristen ateist från en muslimsk ateist men bara användningen av uttrycket pekar på att Breivik mer syftar på etnicitet eller ras än på religiös tro. Från ett strikt kristet perspektiv är begreppet meningslöst. Om man bara intresserar sig för vilka som har accepterat Jesus som sin personliga frälsare eller liknande, så är ateister alltid en del av problemet, oavsett bakgrund. Precis som bloggen Oskorei tidigare har föreslagit så verkar Breiviks omfamnande av kristendom i första hand vara ett taktiskt val, inte en personlig övertygelse.

P.s. I sin artikel påpekar Christer Åberg att man oftast använder begreppet "islamistisk terrorist" och inte "muslimsk terrorist". Då verkar "kristen terrorist" inte så lämpligt eftersom "kristen" motsvarar "muslim". Ett begrepp man kan använda som skulle kunna motsvara "islamist" är "dominionist" (från "Dominion theology", på svenska "härskarteologi"). Jag har skrivit ett inlägg om denna inriktning som tyvärr är borttappat nu. D.s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar