torsdag 11 november 2010

Biobränsle leder inte till matbrist

Med jämna mellanrum kommer larmrapporter om att en ökad satsning på biobränslen skulle leda till ökad matbrist och svält i världen. Tanken kan ju verka naturlig men jag menar att det finns flera goda skäl att säga att detta är trams.

För det första så producerar vi idag inte så mycket mat som vi skulle kunna. EU (=vi skattebetalare) betalar fortfarande några av världens effektivaste bönder för att dessa inte ska producera mat utan istället lägga jord i träda och så vidare. För EU är fortfarande överproduktion av mat det stora problemet.

För det andra är möjligheterna att drastiskt öka matproduktionen i världen mycket goda. En enkel jämförelse mellan avkastningen hos välutvecklad lantbruk i till exempel EU och den hos mindre utvecklad jordbruk till exempel i Afrika visar vilken stor potential det finns för matproduktion.

För det tredje kan biomedel utgöras av sådant som inte lämpar sig för mat. Man kan till exempel odla alger i havet för att göra biomedel av.

För det fjärde kan man peka på nobelpristagaren Amartya Sens forskning som visar att svält inte orsakas av matbrist. Hans studier av några stora svältkatastrofer i Indien (och i Etiopien?) har slagit fast att det vid dessa tidpunkter fanns tillräckligt med mat till befolkningen i landet (till och med i området) men att man inte förmådde distribuera denna.

Den konspiratoriskt lagde skulle kunna undra om det finns något samband mellan denna återkommande kritik mot biobränslen och det faktum att det finns mycket stora och starka företag vars existens hotas av dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar