måndag 16 mars 2015

Frimurarlogen i Jönköping

Stora Hotellet i Jönköping invigdes 1860 och hade från invigningen och i 150 år framåt en ovanlig hyresgäst. På vinden hade nämligen frimurarna i Jönköping sin loge fram till flytten 2014. Efter att de nu flyttat till ett eget ordenshus och den gamla logen dekonsekrerats hade jag en möjlighet att besöka den och ta några bilder, vilka presenteras här.

Svenska Frimurare Orden har tre enheter i Jönköping, vilka alla tre bedrev sin verksamhet på Stora Hotellet. Dessa är S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren (för graderna I-III), grundad år 1800,  S:t Andreaslogen Magnus Ladulås (för graderna IV-VI), grundad år 1932, samt Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg (för graderna VII-X) grundad år 1998. Under besöket fick vi se tre salar. Allmänt sett kan man säga att det egentligen inte fanns så mycket att se i lokalerna. All inredning och utsmyckning var borttagen, ibland med ganska våldsamma metoder, och väggarna var vitmålade.

Ordens matsal verkar inte haft någon rituell funktion eftersom all inredning var orörd. I salen fanns pelare, utsmyckade med bladverk.

I taket fanns det blomsterdekorationer.


Johannessalen var helt vitmålad och all inredning borttagen. I taket fanns det en välvd stjärnhimmel (som var svår att fotografera) och ovanför ingången en orgelläktare. På orgelläktaren ska ha funnits en orgel från början av 1800-talet. Golvet var täckt med svart-vita rutor lagda på diagonalen (tidigare ska de ha varit parallella med väggarna men vridits av rituella skäl). I salen ska ha ett logealtare ha stått med anor från 1700-talet. Både altare och orgel var redan flyttade.

Det heligaste bestod av tre olika rum. I det första mörka rummet var all inredning och utsmyckningar borttagna eller övermålade. Istället hade följande symboler kvarlämnats ritade på väggarna:

Ovan en för mig okänd symbol. Nedan något som skulle kunna vara ett slarvigt Kristusmonogram?

Från första salen gick vi i ett litet rum med följande fantasifulla murarkonst i taket.

Därefter det inre rummet, med inspiration från ett grekiskt tempel?

De flesta pelare var orörda i denna inre sal.

Med undantag för den andra pelaren till höger, där utsmyckningar mycket noggrant tagits bort.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar