måndag 26 juli 2010

Yttrandefrihet bara en inlärd reflex

En man i Uppsala har blivit fälld i domstol för att ha innehav av 51 stycken tecknade pornografiska bilder av barn. Du kan läsa mer i DN, Aftonbladet, Expressen eller hos mannen själv. Han fälldes enligt barnpornografilagen som gör innehav av pornografiskt material med minderåriga olagligt. Lagen gör dock explicit undantag för bilder med konstnärligt värde och rena texter.
För den som betraktar saken rationellt finns det en tydlig gräns mellan fotografier, filmer och bandupptagningar som dokumenterar ett övergrepp på ett verkligt barn och bilder, filmer och ljud som är fantasier skapade av någon. Handhavande av det första bör vara olagligt på grund av det barn som faktiskt utsatts för ett övergrepp, det andra har ingen direkt relation till faktiska övergrepp och borde inte vara olagligt. Men den svenska lagstiftningen väljer inte att se denna gräns mellan dokumentation och fiktion utan riktar istället in sig på medium, bild eller text.
Kanske lagstiftarna menat att även det fiktiva bör vara olagligt för att det ökar risken för att personer begår övergrepp mot verkliga barn. Men varför skulle detta i så fall bara gälla bilder och inte pornografiska texter som skildrar sexuella övergrepp mot barn. Om, och det är ett stort om, kontakt med pornografi av detta slag skulle öka risken för brott, borde detta rimligen gälla oavsett medium.
Jag tror istället att lagstiftarna helt enkelt reflexmässigt ville undvika att klassa litteratur som kriminell i lagen. I bakhuvudet finns ekon av debatter om Nabokovs "Lolita" där de som vill förbjuda framställs som inskränkta och småsynta. Min analys är enkel: det finns en hel del människor med makt som egentligen fortfarande vill förbjuda allting de inte tycker om. Men de har lärt sig att utrensningrar på bibliotek, censur-listor och bokbål ger dålig associationer hos många

människor så därför undviker de det de helst av allt vill. De såg dock ingen risk för någon sådan dålig publicitet om

några serieläsare skulle råka hamna på andra sidan gränsen till det olagliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar